Freeway wegdekverwarming

Freeyway wegdekverwarming is de oplossing voor een sneeuw en ijs vrij wegdek. Voor elke toepassing levert Fortecs een maatwerk oplossing. Fortecs wegdek verwarming kan onder meer toegepast worden voor hellingbanen, parkeerdekken, opritten, trappen en terrassen. 

 

Onze hellingbaanverwarming voorkomt winterse gladheid van het wegdek. Het product wordt toegepast in nieuwbouw én renovatie. Onder elk type wegdek; straatstenen, beton, (giet)asfalt, kunststof en dergelijke. 

 

Je komt onze hellingbaanverwarming tegen in op-afritten naar P-kelders, P-daken en P-garages, ook van bijvoorbeeld winkelcentra, sportcentra en appartementencomplexen. Eveneens worden hellingen naar fietskelders bij stations en in binnensteden vaak voorzien van een e-verwarming. Zo ook laadperrons, tunnels, wegdek van bruggen et cetera.

 

Een bijkomend voordeel is dat wegdekken welke voorzien zijn van een e-verwarmingssysteem een langere levensduur hebben. Scheuren door vrieskou komen veel minder vaak voor. Renovatie kan jaren worden uitgesteld. Het verwarmingssysteem verdient zich als het ware zelf terug.